Gamë e plotë kimikatesh dhe kitesh për analiza:

• Tipe të ndryshme rezinash dhe filtrash.

• Produkte për pastrimin e rezinës.

• Pajisje dozimi.

• Set analizash për fortësinë e ujit,etj.