Sanitizer është një sistem trajtimi uji multifunksional i cili eliminon hekurin, magnezin, ul fortësinë e ujit, rrit pH dhe dezinfekton automatikisht vetveten gjatë rigjenerimit. Sekreti qendron në dy teknologji të vecanta inxhinierike.
•Një gjenerues i ri klori, një pajisje e patentuar që përdor kripën ekzistuese për prodhimin e sasirave të kontrolluara të klorit dhe sjell dezinfektimin e gjithë sistemit. Nuk ka nevojë për shtim të kimikateve të tjera, nuk ka nevojë për kripë speciale dhe nuk ka nevojë për blerjen e asnjë pajisje shtesë. Procesi i dezinfektimit aktivizohet sa herë që sistemi rigjenerohet.
• Më pas vjen perdorimi i Crystal-Right, një mjet unik që eliminon nivelet e larta të hekurit dhe magnezit, rrit pH, ul nivelet e amoniakut dhe parapraksiht ul fortësinë e ujit nëpërmjet një rigjenerimi të thjeshtë me kripë. Crystal- Right gjithashtu është zbutësi i vetëm në përdorim që nuk cënohet nga klori. E gjitha kjo është e përfshirë në një sistem të vetëm dhe ultramodern.