Prania e Rekurit shpesh mund të konstatohet dukshëm në ujë apo sistemet hidraulike. Shumica e sistemeve të filtrimit të hekurit funksionojnë mbi principin e oksidimit të tij për ta kthyer atë nga hekur të tretshëm ose të tretur në formë hekuri të patretshëm. Pasi kthehet ne formë të patreteshme ai mund të filtrohet.
• Filtrat e ujit janë pajisjet më të përdorura në eliminimin e hekurit. Popullariteti i fituar vjen si pasojë e shumllojshmërisë së materialeve filtrues në qarkullim dhe si pasojë e shumllojshmërisë së proceseve të realizuara nga cdo material filtrues. Crystal Right – Greensand – MTM – Birm
• Ajrimi – Ajri përdoret për të shndërruar hekurin e tretshëm në forme të filtrueshme.