Duke qenë se gjithë pajisjet janë të montuara në konteniere ato janë gati për komisionim. Ato mund të instalohen kudo duke lidhur hyrjen dhe daljen – linjat e shkarkimit mund të zhvendosen sipas nevojës.